zakony-online.cz

Sbírka zákonů ČR online, aneb jak je těžké dostat se k aktuálním textům zákonů, včetně komunikace s MVCR a Tiskárnou Ministerstva Vnitra.

Každý člověk je ať dělá téměř cokoli účastníkem právních vztahů. Nejen když pracuje na základě pracovní smlouvy, nejen když se žení a pak rozvádí, nejen když kupuje či pronajímá byt, ale i když přechází silnici, když něco o někom řekne atd. Často si to člověk ani neuvědomuje, vše se řeší, až když se něco stane, zaměstnavatel zaměstnance bez důvodu na hodinu vyhodí, když se manželka soudí o alimenty, když přechodem na červenou člověk způsobí dopravní nehodu, když se vyjádřením svého názoru dopustí hanobení rasy a skupiny obyvatel atd. . Žaloba či trestní oznámení bývá, tedy kromě případů úhlavních nepřátel a bývalých manželek, až to poslední co se dá očekávat. V každém případě, je dobré vědět co člověk může očekávat, tj. jestli opravdu bylo jednáno v souladu se zákonem, a když ne jak vážné toto provinění je. Často se také stává, že místní rádoby podnikatelé zneužívají výhrůžky soudy jako formu zastrašování, i když jejich argumentace je špatná, spoléhajíce na obecné nízké právní povědomí u nás. A často jim to bohužel prochází..

Brát si kvůli každému právnímu úkonu služby advokátní kanceláře nemusí být únosné.

Základem pro existenci jakéhosi právního povědomí by dle mě měl být svobodný a neomezený přístup ke znění zákonů, vyhlášek a soudních rozhodnutí s možností rozumného vyhledávání. Protože existuje internet, a protože po letech (asi 15) i Český Telecom začíná nabízet neomezený přístup k internetu, který si může dovolit čím dál tím více lidí, a protože na internetu je možné hledat fulltextem, tj. nalézt si ve znění spousty zákonů a vyhlášek jen to co danou osobu zajímá, jeví se znění zákonu na internetu jako to nejlepší řešení.

Jediným platným zdrojem znění zákonů je Sbírka zákonů ČR, jejíž vydávání, jakož i umožnění vzdáleného přístupu, má na starosti Ministerstvo vnitra ČR (MVCR).

Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv § 10
(1) Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv vydává, zajišťuje její tisk a distribuci Ministerstvo vnitra.

Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv § 12
(1) Ministerstvo vnitra zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup3) stejnopis Sbírky zákonů vydávané po 4. květnu 1945 a Sbírky mezinárodních smluv.

Což mi bylo i potvrzeno

Vlastní tisk a realizaci vzdáleného přístupu realizuje Tiskárna Ministerstva vnitra ČR (TMV), a to na adrese www.mvcr.cz/sbirka . Potud vše v pořádku, zákon splněn do puntíku, více než tisíc částek znění zákonů a vyhlášek od roku 1945 veřejně na internetu. Bohužel nefunguje fulltextové vyhledávání, návštěvník stránek je s fulltextem odkázán na Portál veřejné správy kde fulltextové vyhledávání bohužel také nefunguje. Také co by člověk chtěl od portálu, jehož provoz stojí 2 mil Kč měsíčně..

Pokoušel jsem se z dokumentů ve formátu pdf, jež text normálně obsahuje, dostat text zákonů, abych mohl upravit formátování a použít ho na tomto webu. Vyzkoušel jsem Adobe Acrobat 7 ve Windows, Adobe Acrobat Reader ve Windows a v Linuxu, v Linuxu pak ještě Evince, xPDF, konzolový pdftotext.. Vše bez úspěchu. Dotazem na TMV jsem se dozvěděl, že tam asi bude nějaký problém s převodem z formátu 3b2

neznam zpusob jak z PDF dostat "cisty" text. Nasi zakaznici ho pokud vim 
"nejak" dostavaji z formatu 3B2.
v PDF je problem pravdepodobne v pouzitych fontech v programu 3B2.

Z. Jirous

Dotazem na výrobce SW používající proprietární formát 3b2 jsem se dozvěděl, že by to jít mělo.

 > BTW: The easiest way to make sure that the text export from PDF works 
 > is, use TT-Fonts and our Unicodeversion of APP.
 > Best regards
 > Roland Germar
 > Technical Support Engineer

Z MVCR jsem se dozvěděl, že problémy s exportem do textu se s TMV řešili dlouho a bezúspěšně.

o problémech s převodem PDF souborů obsahujících zákony do formátu TXT víme.
Převádět naše PDF soubory na formát TXT umíme jen ve velmi omezené míře, viz
přiložený soubor. K exportu jsme použili komerční Acrobat Reader verze 6
(uložit jako - formát txt). K převodu na TXT jsem se pokouřel použít i jiné
programy (ghostscript), ale bezvýsledně.

Platné zákony ve formátu TXT (v novelizovaném znění) naleznete na Portálu
veřejné správy, portal.gov.cz (v seznamu nalezených zákonů klikněte na
ikonku knížečky).

Problém s našimi PDF soubory souvisí s technologií, kterou používá Tiskárna
Ministerstva vnitra k sazbě Sbírky a k jejímu exportu do PDF. Pokoušeli jsme
se se přemluvit tiskárnu, aby změnila svůj technologický postup, ale marně.
Když ministerstvo informatiky začalo zveřejňovat zákony ve formátu TXT, tak
jsme své snahy zanechali.

  Jiří Wolny, oddělení webové prezentace

Dotazem na diskuzním fóru na forum.grafika.cz mi byl problém objasněn z té technické stránky

 > neznam zpusob jak z PDF dostat "cisty" text

pokud je tahle reakce z tiskarny MV míněna obecně (jako, že to vůbec z žádného PDF neumějí),
tak je jedině tak vytahat za uši... pokud reagují pouze na PDF Sbírky zákonů, tak mají pravdu.

3B2 systém jsem viděl kdysi v roce 1992 a tehdy to byl mocný (a také drahý) nástroj.
ale jestli v roce 2006 neumí generovat PDF se zachovanou textovou podstatou, tak je to
 prostě krám k ničemu, který leda vymazat z disku. dokonce i MS Word by jim posloužil lépe. 


$SdŮlenŐ Ministerstva zahraniĘnŐch vŮcŐ o sjednÄnŐ \
$Dohody mezi vlÄdou českĹ republiky a vlÄdou SlovenskĹ republiky o vzÄjemnĹm \ 

opravdu báječná ukázka "proprietárního" kódování - v éře Unicode 4.1 leda k pláči. 
čili oni to nemají dobře kódované už v aplikaci, do PS se text uloží naprosto nesmyslně 
s vlastní kódovou tabulkou a Distiller to převede na Custom Encoding, protože nemůže jinak 
- nepozná to.
vůbec nechápu, k čemu ty technologie vlastně v té tiskárně mají; to můžou zrovna tak
 psát na psacím stroji a pak kopírovat.


Prostě a jasně, formát pdf dokumentů je nekorektní, je prostě dělaný tak, že z něho text rozumným způsobem dostat nejde. Takže jsme ve stavu, kdy Parlament v zájmu občanů a za peníze daňových poplatníků odsouhlasí zákon či vyhlášku, jež se může týkat každého z nás. TMV (rozpočtová organizace MVCR) je opět z peněz daňových poplatníků zpravuje, vytiskne a dá na internet. A ty občane, když máš zájem o aktuální znění zákonů v textové podobě s aktualizacemi a vyhledáváním, tak si např. můžeš za 20.960 Kč (bez DPH) koupit základní verzi znění zákonů od ASPI

Když si pak chce nějaké zákony z již textového formátu stáhnout dozví se, že se na konkrétní podobu vztahuje autorský zákon i když právě dle autorského zákona znění zákonů autorským zákonem chráněno není. Viz reakce z jednoho takového webu..

Dobrý den, máte pravdu, že text zákona nepodléhá autorskému zákonu, ale jeho kopírování 
z našich stránek, by už porušováním autorského zákona bylo. Protože to už 
není jen prosté znění zákona, ale je do nějzasahováno technickými 
prostředky, které my máme k dispozici.
Můžeme se určitě na nějaké spolupráci domluvit, ale Vaše stránky se mi zdají 
příliš profesionální v této věci.

Pokud byste však kopíroval znění zákonů z našich stránek bez našeho 
souhlasu, určitě bychom proti Vám právně postupovali. A zjistit to je 
poměrně snadné, protože stačí do zákona udělat chtěný překlep apd. a máte 
problém.

Či již zmiňované ASPI např. na www.vestniky.cz

Upozorňujeme však na autorskoprávní ochranu dle §88-94 z.č. 121/2000 Sb. ---- § 88

Vymezení pojmu

(1) Databází je pro účely tohoto zákona soubor nezávislých
děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky
uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými
prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření. Zvláštní práva
k databázi (§ 90) přísluší pořizovateli databáze, pokud
představuje kvalitativně nebo kvantitativně podstatný vklad
k pořízení, ověření nebo předvedení jejího obsahu, bez ohledu na
to, zda databáze nebo její obsah jsou předmětem autorskoprávní
nebo jiné ochrany.

(2) Každý nový kvalitativně nebo kvantitativně podstatný
vklad do databáze spočívající v doplnění, zkrácení či jiných
úpravách má za následek nový běh trvání práva podle § 93.
---

Tak a je to jak v pohádce o kohoutkovi a slepičce. Na znění zákonů se sice autorský zákon jako takový nevztahuje, ale protože zákony v textové podobě TMV nemá, nebo aspoň nedá, a každé znění se musí získat jinak než je to běžně přístupné pro veřejnost, tak na to platí pasáž o ochraně databáze. Osobně pochybuji že všechna ta znění zákonů někdo přepisuje, jednak vzhledem k velkému množství textu, jednak k možnosti překlepů při přepisování, dále pochybuji, že je použit software na rozpoznávání textu (OCR), jednak proto že také není bezchybný a pak opět je to pracné.. Někdo prostě přístup k textům Sbírky zákonů ČR má a někdo ne..

Takže návštěvníci tohoto portálu si budou muset na aktuální znění Sbírky zákonů ČR ještě "chvilku" počkat..
Vítejte u nás v Kocourkově.