Zákon o Ústavním soudu (zákon č. 182/1993 Sb.)

§ (1-150)

§ 3

(1) Předseda Ústavního soudu
a) zastupuje Ústavní soud navenek,
b) vykonává správu Ústavního soudu,
c) svolává zasedání pléna Ústavního soudu (dále jen "plénum"), určuje pořad jeho jednání a řídí jednání,
d) jmenuje předsedy senátů Ústavního soudu (dále jen "senát"),
e) plní další úkoly, které mu ukládá zákon.

(2) Nepřítomného předsedu Ústavního soudu zastupují místopředsedové Ústavního soudu v rozsahu a pořadí stanoveném plénem.

(3) Předseda Ústavního soudu může se souhlasem pléna pověřit místopředsedy trvalým plněním některých svých úkolů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582