Veškerý obsah tohoto webu je k používání tak jak je bez jakýchkoli záruk. Provozovatel provozuje tento web, jakož i uvádí informace na tomto webu v dobré víře o jejich pravdivosti a aktuálnosti, nicméně za toto neručí. Veškeré používání tohoto webu, či informací je pouze a jen na vlastní zodpovědnost a nebezpečí, provozovatel se tímto vzdává veškeré zodpovědnosti za možnou způsobenou újmu či škody, které by tímto mohly vzniknout.
Ley.cz z.s. - Provozovatel.

Podmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582