Zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.)

§ (1-22)

§ 21

Zrušují se
1. zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a
shromážděních, ve znění pozdějších předpisů, pokud jde o
dobrovolné organizace;
2. vyhláška ministerstva vnitra č. 320/1951 Ú. l. (č. 348/1951 Ú.
v.), o dobrovolných organizacích a shromážděních, ve znění
vyhlášky ministra vnitra č. 158/1957 Ú. l., pokud jde o
dobrovolné organizace;
3. vládní nařízení č. 30/1939 Sb., o tvoření zvláštních sdružení
nepodléhajících platným předpisům o sdružování a o dozoru na
ně;
4. § 2 zákona č. 126/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních
k upevnění veřejného pořádku;
5. § 2 odst. 8 písm. c) zákona č. 128/1970 Sb., o vymezení
působnosti Československé socialistické republiky ve věcech
vnitřního pořádku a bezpečnosti;
6. § 45 odst. 1 písm. c) zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti
federálních ústředních orgánů státní správy.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582