Zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.)

§ (1-22)

§ 2

(1) Občané mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí,
kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace (dále
jen "sdružení") a sdružovat se v nich.

(2) Členy sdružení mohou být i právnické osoby.

(3) Sdružení jsou právnickými osobami. Do jejich postavení a
činnosti mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona.

(4) Vojáci v činné službě nemohou vytvářet odborové
organizace a sdružovat se v nich. Rozsah oprávnění odborových
organizací sdružujících příslušníky Sboru národní bezpečnosti a
sborů nápravné výchovy při uplatňování a ochraně jejich sociálních
zájmů stanoví zvláštní zákon.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582