Zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.)

§ (1-22)

§ 15

Soudní ochrana

(1) Považuje-li člen sdružení rozhodnutí některého z jeho
orgánů, proti němuž již nelze podle stanov podat opravný
prostředek, za nezákonné nebo odporující stanovám, může do 30 dnů
ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od
rozhodnutí požádat okresní soud o určení, zda je takové rozhodnutí
v souladu se zákonem a stanovami

(2) Soud v řízení postupuje podle občanského soudního řádu.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582