Zákon o právu shromažďovacím

§ (1-22)

§ 2

Za shromáždění ve smyslu tohoto zákona se nepovažují:

a)
shromáždění osob související s činností státních orgánů upravená jinými právními předpisy;

b)
shromáždění související s poskytováním služeb;

c)
jiná shromáždění nesloužící účelu uvedenému v § 1 odst. 2.

§ 2a

Působnost ve věcech práva shromažďovacího v přenesené působnosti vykonává

a)
obecní úřad, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat,

b)
pověřený obecní úřad, přesahuje-li místo konání shromáždění územní obvod obecního úřadu,

c)
krajský úřad, pokud místo konání shromáždění přesahuje správní obvod pověřeného obecního úřadu,

d)
Ministerstvo vnitra, pokud místo konání shromáždění přesahuje hranice kraje

(dále jen "úřad").

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582