Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

§ (1-39)

Zákon č. 82/1998 Sb.

ZÁKON

ze dne 17. března 1998

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu
veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem a o změně zákona České
národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích
a jejich činnosti (notářský řád)

ve znění zákona č. 120/2001 Sb.,
nálezu Ústavního soudu č. 234/2002 Sb.
a zákona č. 539/2004 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
ODPOVĚDNOST STÁTU A ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH
CELKŮ ZA ŠKODU
HLAVA PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1

§1 (1) Stát odpovídá za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu způsobenou při výkonu státní moci.

§1 (2) Územní samosprávné celky odpovídají za podmínek stanovených tímto zákonem za škodu způsobenou při výkonu pravomocí svěřených jim zákonem v rámci samostatné působnosti (dále jen "územní celky v samostatné působnosti").

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582