Živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání)

§ (1-81)

Živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání)Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb.

ZÁKON
ze dne 2. října 1991

o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon)

v platném znění


Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST PRVNÍ

Všeobecná ustanovení

HLAVA I

Předmět úpravy

§ 1

Tento zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání (dále jen "živnost") a kontrolu nad jejich dodržováním.

Živnost


právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582