Zákon o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997 Sb.)

§ (1-61)

Zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Ve znění:
zákona č. 242/1997 Sb.,
zákona č. 2/1998 Sb.,
zákona č. 127/1998 Sb.,
zákona č. 225/1999 Sb.,
zákona č. 363/1999 Sb.,
zákona č. 18/2000 Sb.,
zákona č. 132/2000 Sb.,
zákona č. 155/2000 Sb.,
nálezu Ústavního soudu č. 167/2000 Sb.,
zákona č. 220/2000 Sb.,
zákona č. 258/2000 Sb.,
zákona č. 459/2000 Sb.,
zákona č. 176/2002 Sb.,
zákona č. 198/2002 Sb.,
zákona č. 285/2002 Sb.,
zákona č. 309/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 222/2003 Sb.,
zákona č. 274/2003 Sb.,
zákona č. 362/2003 Sb. (účinnost od 1. ledna 2006),
zákona č. 424/2003 Sb.,
zákona č. 425/2003 Sb.,
zákona č. 455/2003 Sb.,
zákona č. 85/2004 Sb.,
zákona č. 359/2004 Sb.,
zákona č. 422/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 438/2004 Sb.,
zákona č. 123/2005 Sb.,
zákona č. 168/2005 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první
Základní ustanovení
§ 1
Zákon upravuje veřejné zdravotní pojištění (dále jen "zdravotní pojištění") a rozsah a podmínky, za nichž je na základě tohoto zákona zdravotní péče poskytována.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582