Zákon o zaměstnanosti

§ (1-151)

§ 62
(1) V povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaném právnické osobě se uvedou
a) identifikační údaje,
b) jméno, popřípadě jména a příjmení odpovědného zástupce,
c) územní obvod, forma zprostředkování a druhy prací, pro které se zprostředkování zaměstnání povoluje,
d) doba, na kterou se povolení vydává.
(2) V povolení ke zprostředkování zaměstnání vydaném fyzické osobě se uvedou
a) identifikační údaje fyzické osoby, s výjimkou rodného čísla,
b) územní obvod, forma zprostředkování a druhy prací, pro které se zprostředkování zaměstnání povoluje,
c) doba, na kterou se povolení vydává.
(3) Povolení ke zprostředkování zaměstnání se vydává maximálně na dobu 3 let; povolení lze vydat opakovaně.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582