Zákon o zaměstnanosti

§ (1-151)

§ 31
Uchazeč o zaměstnání maří součinnost s úřadem práce, jestliže
a) je podle lékařského posudku schopen plnit povinnosti vůči úřadu práce, a přesto je neplní,
b) neprojedná doporučené zaměstnání ve lhůtě stanovené úřadem práce,
c) neoznámí rozhodné skutečnosti ve stanovené lhůtě (§ 27, 42),
d) se nedostaví na úřad práce ve stanoveném termínu bez vážných důvodů [§ 5 písm. c)],
e) neplní povinnosti stanovené v § 21, nebo
f) jiným jednáním zmaří nástup do zaměstnání.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582