Zákon o zaměstnanosti

§ (1-151)

Zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti
Ve znění:
zákona č. 168/2005 Sb.,
zákona č. 202/2005 Sb. (účinnost od 27.5.2005)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první
Úvodní ustanovení
Hlava I: Předmět úpravy
§ 1
Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství1) upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582