Zákon o pojistné smlouvě (zákon č. 37/2004 Sb.)

§ (1-73)HLAVA III

SOUKROMÉ POJIŠTĚNÍ VĚCI A JINÉHO MAJETKU

Díl 1
Obecná ustanovení o soukromém pojištění věci a jiného majetku

Základní ustanovení

§ 37

(1) Pojistit lze věc, soubor věcí nebo jiný majetek vymezený v pojistné smlouvě.

(2) Soukromé pojištění jiného majetku než věci nebo souboru věcí lze sjednat jako pojištění škodové nebo pojištění obnosové. Soukromé pojištění věci nebo souboru věcí lze sjednat pouze jako pojištění škodové.

(3) Není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak, představuje pojistnou hodnotu majetku jeho obvyklá cena, 11) kterou má majetek v době, ke které se určuje jeho hodnota.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582