Zákon o pojistné smlouvě (zákon č. 37/2004 Sb.)

§ (1-73)

Zákon o pojistné smlouvě (zákon č. 37/2004 Sb.)Úplné znění zákona č. 37/2004 Sb.ZÁKON ze dne 17. prosince 2003

o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů

(zákon o pojistné smlouvě)

v platném znění (ve znění zákona č. 227/2009 Sb.)Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

POJISTNÁ SMLOUVA

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Díl 1
Základní ustanovení

§ 1
Předmět právní úpravy

(1) Tento zákon upravuje vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě pojistné smlouvy (dále jen "soukromé pojištění"), pokud zvláštní právní předpis tyto vztahy neupravuje jinak. 1)

(2) Nejsou-li některá práva a povinnosti účastníků soukromého pojištění upravena tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem, řídí se občanským zákoníkem.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582