Zákon o investičních pobídkách (zákon č. 72/2000 Sb.)

§ (1-14)

Zákon o investičních pobídkách (zákon č. 72/2000 Sb.)72/2000 Sb.

ZÁKON
ze dne 24. února 2000

o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)

v platném znění


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

INVESTIČNÍ POBÍDKY

§ 1

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1) všeobecné podmínky pro poskytování investičních pobídek, postup při poskytování investičních pobídek a výkon státní správy s tím související za účelem podpory hospodářského rozvoje a vytváření pracovních míst na území České republiky.

(2) Investičními pobídkami se rozumí

a) slevy na daních z příjmů podle zvláštního právního předpisu, 1a)

b) převod technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu,

c) hmotná podpora vytváření nových pracovních míst podle zvláštního právního předpisu, 3)

d) hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu, 3)

e) převod pozemků podle zvláštního právního předpisu,2) evidovaných v katastru nemovitostí 2a) jako zemědělské pozemky a převod ostatních druhů pozemků, a to za ceny zjištěné podle zvláštního právního předpisu 2b) účinného ke dni uzavření smlouvy o převodu. Zvláštní zákony omezující převody pozemků ve vlastnictví České republiky tím nejsou dotčeny.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582