Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 18/1991 Sb., ze dne 7. ledna 1991 o jiných úkonech v obecném zájmu

§ (1-4)
§1 §2 §3 §4


Podmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582