Zákon o cenných papírech (zákon č. 591/1992 Sb.)

§ (1-103)

§ 8

zrušen

§ 8a

nadpis vypuštěn

Ustanovení části druhé tohoto zákona se přiměřeně použijí též na jiné druhy investičních nástrojů12f) než cenné papíry, pokud z povahy věci neplyne jinak.

12f) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

§ 8b

zrušen

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582