Občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.)

§ (1-376)
§ 195 – § 200

zrušeno


Řízení ve věcech obchodního rejstříku
zrušeno

§ 200a – § 200e, § 200da – § 200de
zrušeno

Řízení ve věcech kapitálového trhu
zrušeno

§ 200f – § 200i
zrušeno

Řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin, které mohou obsahovat skutečnosti, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta
zrušeno

§ 200j – § 200n
zrušeno

Řízení o propuštění cizince ze zajištění
zrušeno

§ 200o – § 200u
zrušeno

Řízení o potvrzení evropského exekučního titulu
zrušeno

§ 200v – § 200x, § 200ua
zrušeno

Řízení o soudním prodeji zástavy
zrušeno

§ 200y, § 200z, § 200aa, § 200za
zrušeno

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582