Zákon o volbách do zastupitelstev krajů (zákon č. 130/2000 Sb.)

§ (1-72)§ 9
Ministerstvo vnitra

(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy na úseku voleb. 10)

(2) Ministerstvo vnitra
a) metodicky řídí organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb,

b) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni kraje,

c) vydává seznam registrovaných politických stran a politických hnutí 11) a poskytuje ho krajským úřadům pro účely registrace kandidátních listin,

d) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje provoz jednotného systému telekomunikačního spojení,

e) na žádost obecního úřadu poskytuje informace z evidence pobytu obyvatel pro účely vedení seznamu voličů,

f) zajišťuje tisk volebních materiálů a organizačně zajišťuje tisk hlasovacích lístků.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582