Zákon o volbách do zastupitelstev krajů (zákon č. 130/2000 Sb.)

§ (1-72)HLAVA IX

PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 57

(1) Přestupku se dopustí fyzická osoba, která od 3 dnů před zahájením voleb do zastupitelstva kraje a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje publikuje předvolební průzkumy.

(2) K projednání přestupku je příslušný krajský úřad, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy, podle místa bydliště fyzické osoby, která předvolební průzkumy publikovala.

(3) Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 30 000 Kč.

(4) Na řízení při ukládání pokut podle odstavce 1 se vztahuje zvláštní právní předpis. 25)

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582