Zákon o volbách do zastupitelstev krajů (zákon č. 130/2000 Sb.)

§ (1-72)§ 4
Právo volit

(1) Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, 4) která náleží do územního obvodu kraje, (dále jen "volič").

(2) Překážkami výkonu volebního práva podle odstavce 1 jsou
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,

b) zbavení způsobilosti k právním úkonům, 5)

c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, 6) nebo

d) výkon základní nebo náhradní vojenské služby, 7) vyžaduje-li to bezpečnost státu.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582