Zákon o volbách do zastupitelstev krajů (zákon č. 130/2000 Sb.)

§ (1-72)§ 13
Pověřený obecní úřad

(1) Pověřený obecní úřad
a) zajišťuje místnosti a pomocné prostředky pro činnost pracoviště Českého statistického úřadu při přejímce, kontrole a zpracování zápisů o průběhu a výsledku hlasování, přebíraných od okrskových volebních komisí,

b) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil pro vstup výsledku hlasování z jednotlivých volebních okrsků do systému zpracování na tomto pracovišti,

c) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,

d) kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí,

e) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni městských částí nebo městských obvodů,

f) archivuje volební dokumentaci.

(2) Provádět kontrolu podle odstavce 1 písm. c) a d) a činnost podle odstavce 1 písm. b) může pouze osoba, která má osvědčení podle § 11 odst. 1 písm. i).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582