Zákon o volbách do zastupitelstev krajů (zákon č. 130/2000 Sb.)

§ (1-72)

Zákon o volbách do zastupitelstev krajů (zákon č. 130/2000 Sb.)Úplné znění zákona č. 130/2000 Sb.ZÁKON ze dne 12. dubna 2000

o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

v platném znění (ve znění zákona č. 309/2002 Sb.)Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Podle tohoto zákona se volí zastupitelstva krajů. 1)

(2) Funkční období zastupitelstev krajů je čtyřleté. 2) Volby do zastupitelstev krajů se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582