Zákon o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č. 491/2001 Sb.)

§ (1-82)§ 7
Státní volební komise

(1) Státní volební komise, vytvořená podle zvláštního právního předpisu, 13) je rovněž stálým volebním orgánem i na úseku voleb do zastupitelstev obcí.

(2) Státní volební komise
a) koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do zastupitelstev obcí,

b) vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění voleb do zastupitelstev obcí,

c) vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí,

d) vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582