Zákon o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č. 491/2001 Sb.)

§ (1-82)§ 50

(1) Český statistický úřad zpracuje zápis o výsledku voleb do zastupitelstev obcí a předá ho Státní volební komisi.

(2) V zápise o výsledku voleb se uvede
a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo,

b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů,

c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí podle volebních stran,

e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude na základě § 43 odst. 2 vyhlášeno opakované hlasování.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582