Zákon o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č. 491/2001 Sb.)

§ (1-82)§ 49
Informování volebních stran při volbách do zastupitelstev obcí

Český statistický úřad zašle neprodleně souhrnné informace o výsledku voleb do zastupitelstev obcí ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu v písemné formě zmocněncům volebních stran a nezávislým kandidátům, jejichž kandidátní listina byla v obci zaregistrována, a na vyžádání jim předá informace o výsledku voleb na úrovni pověřeného obecního úřadu nebo kraje v elektronické formě.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582