Zákon o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č. 491/2001 Sb.)

§ (1-82)HLAVA IV

HLASOVÁNÍ

§ 26
Volební okrsky

(1) Pro odevzdání hlasovacích lístků a pro sčítání hlasů se vytvářejí v každé obci stálé volební okrsky; volební okrsky lze měnit pouze v případech:
a) zvýšení nebo snížení počtu voličů ve volebním okrsku o jednu třetinu,

b) změny hranic obce v místech, kde je území této obce osídleno,

c) změny hranic městských obvodů nebo městských částí,

d) kdy hranice volebního okrsku není shodná s hranicí volebního obvodu pro volby do Senátu nebo volebního obvodu pro volby do zastupitelstev obcí (§ 27).

(2) Volební okrsky a volební místnost pro každý volební okrsek stanoví starosta.

(3) Volební okrsky se vytvářejí tak, aby zahrnovaly přibližně 1000 voličů. Pro vzdálené části obce lze vytvořit samostatné volební okrsky i pro menší počet voličů.

(4) Volební okrsky nelze měnit v době od vyhlášení voleb 22) do vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí.

(5) Pro odevzdání hlasovacích lístků a pro sčítání hlasů se vytvářejí v území vojenského újezdu, kde se volí do Poslanecké sněmovny, do Senátu nebo do zastupitelstev krajů, samostatné volební okrsky. Zápis o průběhu a výsledku hlasování předává vojenský újezd Hradiště Magistrátu města Karlovy Vary, vojenský újezd Boletice Městskému úřadu Český Krumlov, vojenský újezd Brdy Městskému úřadu Příbram, vojenský újezd Libavá Magistrátu města Olomouc a vojenský újezd Březina Městskému úřadu Vyškov.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582