Zákon o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č. 491/2001 Sb.)

§ (1-82)§ 14
Obecní úřad

Obecní úřad
a) zajišťuje volební místnosti pro okrskové volební komise, zejména jejich vybavení a potřebné pracovní síly,

b) vede stálý seznam voličů a dodatek stálého seznamu voličů (§ 28 odst. 1 až 4),

c) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni volebního okrsku,

d) zajišťuje archivaci volební dokumentace převzaté od okrskových volebních komisí,

e) plní další úkoly stanovené tímto zákonem.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582