Zákon o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č. 491/2001 Sb.)

§ (1-82)§ 12
Pověřený obecní úřad

(1) Pověřený obecní úřad
a) projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. g),

b) informuje starosty obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. g), o registraci kandidátních listin nejpozději 48 dnů přede dnem voleb,

c) losuje pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. g),

d) zajišťuje tisk hlasovacích lístků v obcích náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. g),

e) spolupracuje s Českým statistickým úřadem na zajištění potřebných technických zařízení a pracovních sil,

f) vyhlašuje výsledky voleb do zastupitelstev obcí náležejících do jeho územního obvodu s výjimkou obcí, kde působí obecní úřady podle § 6 písm. g),

g) řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni městských částí a městských obvodů,

h) zajišťuje archivaci volební dokumentace,

i) kontroluje průběh hlasování ve volebních místnostech,

j) kontroluje sčítání hlasů okrskovou volební komisí.

(2) Pouze zaměstnanec, který má osvědčení podle zvláštního právního předpisu, 20) je oprávněn
a) převzít kandidátní listiny (§ 21 odst. 3),

b) potvrdit podání kandidátní listiny (§ 21 odst. 3),

c) projednat a registrovat kandidátní listiny (§ 23),

d) převzít listinu o odvolání zmocněnce (§ 22 odst. 4),

e) vyhotovit a zaslat rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině (§ 23 odst. 3 až 5),

f) převzít prohlášení o vzdání se kandidatury a o jejím odvolání (§ 24 odst. 3),

g) změnit označení pořadí kandidátů na kandidátní listině (§ 24 odst. 4),

h) vylosovat pořadí volebních stran na hlasovacím lístku (§ 25 odst. 3),

i) podepsat zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce (§ 46 odst. 3),

j) provádět kontrolu průběhu hlasování a kontrolu sčítání hlasů (§ 38).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582