Zákon o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č. 491/2001 Sb.)

§ (1-82)

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č. 491/2001 Sb.)Úplné znění zákona č. 491/2001 Sb.ZÁKON ze dne 6. prosince 2001

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

v platném znění


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství 1) podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb do zastupitelstev obcí 1a) a rozsah soudního přezkumu pro volby do zastupitelstev obcí.

(2) Funkční období zastupitelstev obcí je čtyřleté. 2) Volby do zastupitelstev obcí se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím funkčního období a končící dnem jeho uplynutí.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582