Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 50
Informační povinnost

(1) Instituce elektronických peněz čtvrtletně uveřejňuje informace o složení svých akcionářů, o své činnosti a finanční situaci, jejichž rozsah a způsob uveřejňování stanoví prováděcí právní předpis.

(2) Instituce elektronických peněz poskytuje České národní bance o sobě a o své činnosti informace, jejichž obsah, formu, lhůty a způsob poskytování stanoví prováděcí právní předpis.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582