Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)§ 34
Kontrola na místě

(1) Při výkonu dohledu nad činností platební instituce může Česká národní banka provést kontrolu na místě u platební instituce, u obchodního zástupce platební instituce nebo u jiné osoby, jejímž prostřednictvím vykonává platební instituce některé činnosti týkající se poskytování platebních služeb.

(2) Má-li být kontrola na místě provedena v hostitelském členském státě, oznámí to Česká národní banka orgánu dohledu tohoto státu. V takovém případě může Česká národní banka požádat o provedení kontroly na místě orgán dohledu tohoto státu.

(3) Kontrolu na místě u zahraniční platební instituce se sídlem v jiném členském státě, u obchodního zástupce této zahraniční platební instituce nebo u jiné osoby, jejímž prostřednictvím vykonává tato zahraniční platební instituce některé provozní činnosti vztahující se k poskytování platebních služeb, může v České republice provést orgán dohledu domovského členského státu této platební instituce, jestliže to oznámí České národní bance. Na žádost orgánu dohledu domovského členského státu této platební instituce může tuto kontrolu na místě provést Česká národní banka.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582