Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)ČÁST ŠESTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 136
Seznamy a registry

(1) Česká národní banka vede

a) seznam platebních institucí,

b) registr poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu,

c) seznam institucí elektronických peněz,

d) registr vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu.

(2) Do seznamu platebních institucí a registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu se zapisují také platební služby, k jejichž poskytování jsou platební instituce nebo poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu oprávněni.

(3) Do seznamů a registrů podle odstavce 1 se zapisují také údaje o pobočkách a obchodních zástupcích, jejichž prostřednictvím je zapsaná osoba oprávněna poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze.

(4) Česká národní banka seznamy a registry podle odstavce 1 uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup. V ústředí a v pobočkách České národní banky do nich může každý nahlížet.

(5) Česká národní banka seznamy a registry podle odstavce 1 pravidelně aktualizuje. Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do seznamu nebo registru podle odstavce 1, nemůže zapsaná osoba namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti.

§ 136a
Dohled

Dohled nad dodržováním povinností poskytovatele a vydavatele elektronických peněz stanovených tímto zákonem a přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím přeshraniční platby ve Společenství 2) vykonává Česká národní banka.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582