Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.)

§ (1-147)HLAVA II

PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

§ 124
Zpětná výměna

(1) Vydavatel elektronických peněz provede v době platnosti elektronických peněz na požádání držitele elektronických peněz zpětnou výměnu elektronických peněz v nominální hodnotě za mince a bankovky nebo bezhotovostním převodem na účet, aniž by za tuto službu požadoval úplatu s výjimkou náhrady nákladů nezbytných k provedení zpětné výměny.

(2) Vydavatel elektronických peněz může stanovit minimální částku pro zpětnou výměnu, která nesmí překročit částku odpovídající 10 eurům.

(3) Vydavatel elektronických peněz informuje před vydáním elektronických peněz zájemce o vydání elektronických peněz určitě a srozumitelně o podmínkách zpětné výměny.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582