Trestní řád (zákon č. 141/1961 Sb.)

§ (1-471)§ 458, § 459, § 460

zrušeno


Oddíl osmý
zrušeno

§ 460a
zrušeno

Zajištění majetku nebo důkazního prostředku v jiném členském státě
zrušeno

§ 460b – § 460d
zrušeno

Uznání příkazu k zajištění majetku vydaného justičním orgánem jiného členského státu a zajištění výkonu rozhodnutí o uznání tohoto příkazu
zrušeno

§ 460e – § 460h
zrušeno

Zajištění a předání důkazního prostředku uvedeného v příkazu k zajištění důkazního prostředku vydaném justičním orgánem jiného členského státu
zrušeno

§ 460i – § 460l
zrušeno

Regresní nárok ve vztahu k členským státům Evropské unie
zrušeno

§ 460m, § 460n
zrušeno

Oddíl devátý
zrušeno

§ 460o
zrušeno

Uznání a výkon rozhodnutí jiného členského státu Evropské unie o peněžitých sankcích a plněních
zrušeno

§ 460p – § 460v
zrušeno

Postup při předání rozhodnutí o peněžitém trestu a plněních do jiného členského státu Evropské unie za účelem jeho uznání a výkonu
zrušeno

§ 460w – § 460y
zrušeno

Oddíl desátý
zrušeno

§ 460z
zrušeno

Příslušnost k uznání a výkonu
zrušeno

§ 460za – § 460zm
zrušeno

Společná ustanovení
zrušeno

§ 460zn – § 460zp
zrušeno

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582