Zákon o loteriích a jiných podobných hrách (zákon č. 202/1990 Sb.)

§ (1-53)§ 52
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:
a) ustanovení § 2, 10 až 14, § 19 odst. 2 a § 20 a část týkající se loterií a jiných podobných her z § 15 až 18 zákona České národní rady č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách, loteriích a jiných podobných hrách,

b) vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 61/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o loteriích a jiných podobných hrách,

c) směrnice ministerstva financí České socialistické republiky o povolování, evidenci, provozu a kontrole hracích přístrojů č.j. 153/13 700/1973 z 8. června 1973, registrované v částce 32/1973 Sb.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582