Zákon o loteriích a jiných podobných hrách (zákon č. 202/1990 Sb.)

§ (1-53)§ 49

V hlavním městě Praze vykonávají působnost obce podle tohoto zákona, s výjimkou působnosti podle § 17 odst. 11 a § 50 odst. 4, městské části. V územně členěných městech se zvláštním postavením vykonávají působnost obce podle tohoto zákona, s výjimkou působnosti podle § 17 odst. 11 a § 50 odst. 4, městské obvody nebo městské části.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582