Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

§ (1-67)

§61
Místní příslušnost
§61 (1) Místní příslušnost krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností a obecního úřadu se řídí místem trvalého pobytu dítěte, není-li dále stanoveno jinak.
§61 (2) Místní příslušnost krajského úřadu se řídí
a) místem trvalého pobytu fyzické osoby, která má zájem stát se osvojitelem nebo přijmout dítě do pěstounské péče, jde-li o případy uvedené v §22, §24 odst. 2 a 3, §24b odst. 1 a 3, §24c odst. 1 písm. b) a c), §24c odst. 3 a §27,
b) místem trvalého pobytu nebo sídla pověřené osoby, jde-li o vydání pověření podle §49 nebo odnětí pověření podle §50
§61 (3) Místní příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností se řídí
a) místem, kde se dítě nachází, jde-li o dítě uvedené v §10 odst. 5, § 15 odst. 2 a §37 odst. 2,
b) místem trvalého pobytu fyzické osoby, která má zájem stát se osvojitelem nebo přijmout dítě do pěstounské péče, jde-li o případy uvedené v §11 odst. 1 písm. d), §20 odst. 1 a § 21 odst. 1,
c) místem trvalého pobytu fyzické osoby, jde-li o případy uvedené v §30 odst. 2.
§61 (4) Místní příslušnost obecního úřadu se řídí místem, kde se dítě nachází, jde-li o dítě uvedené v §10 odst. 1 písm. a), §15 odst. 1 a § 37 odst. 1.
§61 (5) Místní příslušnost komise se řídí místem trvalého pobytu nebo sídla pověřené osoby, jde-li o vydání pověření podle §38 odst. 2 písm. a) nebo odnětí pověření podle §50.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582