Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

§ (1-67)

359/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. prosince 1999
o sociálně-právní ochraně dětí
Změna: 257/2000 Sb.
Změna: 272/2001 Sb.
Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb.
Změna: 222/2003 Sb.
Změna: 315/2004 Sb.
Změna: 52/2004 Sb.
Změna: 436/2004 Sb.
Změna: 57/2005 Sb.
Změna: 501/2004 Sb., 381/2005 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§1
Sociálně-právní ochrana dětí
§1 (1) Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "sociálně-právní ochrana") se rozumí zejména
a) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
b) ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
c) působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.
§1 (2) Nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které upravují též ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582