Zákon o auditorech (zákon č. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů)

§ (1-63)§ 48
Odchylky v případě rovnocennosti

(1) Postup uvedený v § 47 odst. 1 a 2 nemusí být použit v případě, že uvedení auditoři nebo auditorské osoby ze třetích zemí podléhají systémům veřejného dohledu, kontroly kvality a sankcí ve třetí zemi, které splňují požadavky rovnocenné požadavkům podle § 24, 25 a 36.

(2) Rada hodnotí rovnocennost zmíněnou v odstavci 1, pokud Evropská Komise v této věci nerozhodla dříve. Rada se případně může spoléhat na hodnocení jiných členských států. Pokud následně Evropská Komise rozhodne, že požadavek rovnocennosti uvedený v odstavci 1 není splněn, mohou dotčený auditor nebo auditorská osoba ze třetí země pokračovat v provádění auditorské činnosti podle tohoto zákona po přiměřenou přechodnou dobu, umožní-li jim to Evropská komise ve svém rozhodnutí.

(3) Rada sdělí Evropské Komisi bez zbytečného prodlení

a) svá hodnocení rovnocennosti uvedená v odstavci 2 a

b) na základě odstavce 1 hlavní součásti svých ujednání o spolupráci se systémy třetích zemí v oblasti veřejného dohledu, kontroly zajištění kvality a šetření a sankcí.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582