Zákon o České obchodní inspekci

§ (1-20)

§ 3

Česká obchodní inspekce
a) zjišťuje u kontrolovaných osob nedostatky a jejich příčiny,
b) vyžaduje odstranění zjištěných nedostatků, jejich příčin a
škodlivých následků a ukládá, popřípadě navrhuje opatření
k jejich odstranění,
c) zabezpečuje a provádí systematickou kontrolu plnění opatření k
odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin,
d) zobecňuje poznatky z výkonu kontroly a předchází vzniku
nedostatků, zejména včasným odhalováním jejich příčin,
výchovným působením a zveřejňováním výsledků kontrol,
e) provádí rozbory nebo zajišťuje provedení rozborů k ověření
jakosti a bezpečnosti výrobků nebo zboží nebo pro účely
kontroly, zda nedochází ke klamání spotřebitele,1c) s výjimkou
potravin, pokrmů a tabákových výrobků; provedení těchto
rozborů zajišťuje u příslušných orgánů nebo osob; na náklady
kontrolovaných osob provádí rozbory nebo jejich provedení
požaduje jen tehdy, byla-li rozborem zjištěna neodpovídající
jakost a bezpečnost výrobků nebo zboží nebo jestliže bylo
prokázáno klamání spotřebitele,
f) ukládá sankční a jiná opatření podle tohoto zákona nebo podle
zvláštního právního předpisu.
------------------------------------------------------------------
1c) § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
zákona č. 145/2000 Sb.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582