Zákon o cenách

§ (1-22)

§ 7

(1) Jestliže pro smlouvy platí ceny, které jsou v rozporu s
úředně stanovenými cenami podle § 5 nebo s věcným usměrňováním cen
uplatněným podle § 6 po vzniku smluv, smluvní strany jsou povinny
sjednat ceny odpovídající novým úředně stanoveným cenám nebo
uplatněnému způsobu věcného usměrňování cen tak, aby vstoupily v
platnost nejpozději do tří měsíců od účinnosti rozhodnutí o
úředně stanovených cenách nebo o věcném usměrňování cen.

(2) Nedohodnou-li se smluvní strany na cenách odpovídajících
novým úředně stanoveným cenám nebo uplatněnému způsobu věcného
usměrňování cen, mohou ve lhůtě uvedené v odstavci 1 od smlouvy
odstoupit. Odstupující strana je v takovém případě povinna
nahradit druhé straně náklady tím vzniklé. Odstupuje-li od smlouvy
občan jako kupující, platí postup podle zvláštního předpisu 8).
------------------------------------------------------------------
8) § 230 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582