Zákon o cenách

§ (1-22)

ČÁST III
Cenová evidence a cenové
informace

§ 11

Cenová evidence

(1) Prodávající jsou povinni vést evidenci o cenách
uplatňovaných při prodeji, pokud jde o
a) úředně stanovené ceny,
b) ceny podléhající věcnému usměrňování cen,
c) časově usměrňované ceny,
d) ceny spotřebního zboží prodávaného konečnému spotřebiteli.

(2) Prodávající jsou povinni uchovávat evidenci o cenách
podle odstavce 1 a kalkulace cen uvedených v odstavci 1 písm. b) a
c) tři roky po skončení platnosti ceny zboží.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582