Zákon o České televizi

§ (1-15)

§ 8

(1) Do působnosti Rady náleží:

a) jmenovat a odvolávat generálního ředitele České televize (dále jen "ředitel") a na jeho návrh ředitele televizních studií,

b) schvalovat rozpočet a závěrečný účet České televize,

c) schvalovat na návrh ředitele Statut České televize,

d) zřizovat a zrušovat televizní studia České televize (dále jen "televizní studia"), s výjimkou Televizního studia Praha, Televizního studia Brno a Televizního studia Ostrava,

e) rozhodovat o stížnostech týkajících se ředitele.

(2) Rada předkládá České národní radě výroční zprávu o činnosti a hospodaření České televize. Rada hospodaří podle vlastního rozpočtu.

(3) Náklady na činnost Rady a odměny jejích členů se hradí z prostředků České televize.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582