Zákon o České televizi

§ (1-15)

483/1991 Sb.

ZÁKON

České národní rady

ze dne 7. listopadu 1991

o České televizi

Ve znění dle zákonů č. 36/1993 Sb., 253/1994 Sb. a 301/1995 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Zřizuje se Česká televize se sídlem v Praze.

(2) Česká televize právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem, jehož základem je majetek převedený z Československé televize. 1) Česká televize vlastními úkony nabývá práv a zavazuje se. Česká televize se nezapisuje do podnikového rejstříku.

(3) Stát neodpovídá za závazky České televize a Česká televize neodpovídá za závazky státu.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582