Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání

§ (1-29)

§ 13

Platnost licence

Licence pozbývá platnosti:

a) uplynutím doby, na kterou byla vydána;

b) dnem zániku právnické osoby, která je provozovatelem s licencí;

c) uplynutím 30 dnů od smrti fyzické osoby, která je provozovatelem s licencí;

d) uplynutím 60 dnů nezapsal-li se provozovatel s licencí do obchodního rejstříku (§ 3 odst. 3);

e) rozhodnutím orgánu udělujícího licenci o jejím odnětí (§ 15).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582