Zákon o České konsolidační agentuře

§ (1-29)

§ 9
Stanovy a vnitřní předpisy

(1) Stanovy musí obsahovat
o a) obchodní firmu a sídlo Agentury,
o b) předmět činnosti,
o c) délku funkčního období členů představenstva,
o d) vymezení působnosti členů představenstva a členů dozorčí rady,
o e) působnost a postavení generálního ředitele, útvaru vnitřního auditu Agentury a dalších orgánů Agentury,
o f) zásady finančního hospodaření,
o g) postup při doplňování a změně stanov,
o h) další údaje, pokud tak stanoví tento zákon.

(2) Zasedání, jednání a rozhodování představenstva a dozorčí rady Agentury stanoví jednací řád představenstva a jednací řád dozorčí rady vydané těmito orgány.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582