Zákon o České konsolidační agentuře

§ (1-29)

§ 6
Dozorčí rada

(1) Dozorčí rada je dozorčím a kontrolním orgánem, který dohlíží na výkon působnosti představenstva, generálního ředitele a uskutečňování podnikatelské činnosti Agentury.

(2) Dozorčí rada má 9 členů.

(3) Členy dozorčí rady volí Poslanecká sněmovna na funkční období 5 let.

(4) Předsedu dozorčí rady volí členové dozorčí rady.

(5) Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva Agentury.

(6) Pro členství v dozorčí radě Agentury a pro odpovědnost jejích členů platí obdobně ustanovení obchodního zákoníku a další předpoklady podle zvláštního právního předpisu.4)

(7) Člena dozorčí rady může Poslanecká sněmovna odvolat i před uplynutím jeho funkčního období. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Podrobnosti odstoupení upraví stanovy Agentury.

4) Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582