Zákon o České konsolidační agentuře

§ (1-29)

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu
§ 24
V § 3 odst. 5 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 224/1994 Sb. a zákona č. 58/1995 Sb., se za slova "Fond národního majetku podle zvláštních předpisů,1b)" vkládají slova "s majetkem, se kterým hospodaří Česká konsolidační agentura,".

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582